Online rezervácia

Využite online rezervačný systém pre jednoduché a efektívne rezervovanie termínov kraniosakrálnej osteopatie. Pre EEG neurobiofeedback je nevyhnutné rezervovať si čas individuálne, a to zaslaním e-mailu.

Nezabudnite, že pri vytváraní rezervácie je dôležité do poznámok uviesť všetky relevantné informácie, ako sú dôvody pre terapiu, kto bude terapiu absolvovať (v prípade rezervácie pre dieťa a pod.). Uzatvorením rezervácie tiež vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami.

Ak potrebujete termín skôr, ako je možné online zarezervovať, odporúčam sledovať sociálne siete. Nemám možnosť vytvárať "zoznam náhradníkov" pre prípadné uvoľnenie termínov, preto všetky takéto príležitosti okamžite zverejňujem na našej Facebookovej stránke a Instagrame.

V prípade, že potrebujete zrušiť svoju rezerváciu, prosím, využite odkaz, ktorý ste obdržali v potvrdzovacom e-maili o rezervácii.

Pokiaľ sa vám nedá objednať cez rezervačný systém, znamená to, že niesú dostupné žiadne voľné termíny.

Tým, že klient vytvorí rezerváciu služieb prostredníctvom nášho rezervačného systému alebo iným dohodnutým spôsobom, vyjadruje svoj výslovný súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Klient potvrdzuje, že bol pred vytvorením rezervácie oboznámený s obsahom obchodných podmienok, že ich rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností týkajúcich sa obchodných podmienok je klient povinný pred vytvorením rezervácie kontaktovať poskytovateľa.