Ing. Patrícia Milanová

Moja práca je zasadená do rámca Holistickej medicíny, ktorá sa venuje človeku ako celistvej bytosti zahŕňajúcej telesnú aj duševnú rovinu. Tento prístup mi umožňuje individualizované, empatické a zároveň profesionálne zaobchádzanie s každým klientom. Veľká časť zdravotných problémov má svoj základ v duševnej sfére. Práca na sebe je často tou najnáročnejšou. Niekedy nás až chronická bolesť prinúti zamyslieť sa a začať v živote robiť zmeny. Som nesmierne šťastná, že môžem byť súčasťou procesu riešenia dlhotrvajúcich zdravotných problémov ľudí a byť svedkom osobných zmien. Moja práca pre mňa predstavuje nielen povolanie, ale aj vášeň.

Neustále sa vzdelávam prostredníctvom postgraduálnych seminárov a supervízií, pretože v tejto oblasti je dôležité byť vždy v kroku s najnovšími poznatkami. Pochádzam z Ružomberka, ale pre štúdium na Žilinskej univerzite, kde som absolvovala Strojnícku fakultu, som sa presťahovala do Žiliny. Tu som pôsobila 10 rokov a vrátili sme sa opäť do rodného mesta.

Moje zoznámenie s kraniosakrálnou osteopatiou prišlo prostredníctvom mojej dcéry Dorotky. Narodila sa ako dieťatko so špeciálnymi potrebami. Za svoj život absolvovala niekoľko operácií a tisíce hodín rehabilitácií a terapií. Počas jej liečby som s nadšením sledovala, ako sa pred našimi očami mení. Keďže je táto terapia bežne dostupná v susedných krajinách, rozhodla som sa šíriť o nej povedomie aj u nás.

Zakladanie občianskeho združenia Dorotka, o. z., bolo krokom k podpore rodín a detí s postihnutím. V rámci združenia organizujeme rôzne akcie, ako sú terapeutické víkendy, kultúrne podujatia a snažíme sa získať podporu od nadácií a firiem, aby sme rodinám umožnili prístup k odborným terapiám a podpore. Naším hlavným cieľom je minimalizovať finančnú náročnosť pre tieto rodiny a zároveň im poskytnúť odbornú pomoc a podporu.


"Nieje náročný klient, len málo pružný terapeut." Radek Neškrabal, BCST