Ing. Patrícia Milanová

Moja práca spočíva v princípe Celostnej medicíny, ktorá sa zaoberá človekom ako celkom, čiže aj po jeho telesnej a duševnej stránke. Vďaka tomu, môžem pristupovať ku každému klientovi individuálne, empaticky ale zároveň odborne. Veľa zdravotných problémov pochádza z našej duševnej stránky. Najťažšia práca je práca sama so sebou. Veľa krát nás donúti skúsiť robiť veci vo svojom živote inak až chronická bolesť. Som veľmi šťastná, keď som prítomná pri riešení zdravotných problémov, ktorými ľudia trpia dlhodobo, tiež keď môžem byť pozorovateľom zmien v osobnej rovine. Viem, že moja práca má veľmi veľký význam pre ľudí a tak aj pre mňa samú. Môžem si povedať, že moja práca je aj mojím koníčkom!

Povedomie o kraniosakrálnej osteopatii som sa dostala prostredníctvom mojej dcéry Dorotky. Začala som s ňou chodiť na ošetrenia a videla som, ako sa nám mení pred očami. Všade v okolitých krajinách je to bežne dostupná terapia, tak prečo o nej nešíriť povedomie? :)

Pokračujem vo vzdelávaní aj naďalej formou postgraduálnych seminárov a supervízií. Neustále vzdelávanie sa v tejto oblasti je nutné. Terapeut musí mať čo najnovšie poznatky a byť tak pružným a vedomím v akejkoľvek situácii.


"Nieje náročný klient, len málo pružný terapeut." Radek Neškrabal, BCST


Ak vás zaujíma viac...

Narodila som sa v Ružomberku. Do mesta Žilina som sa prisťahovala kvôli vysokoškolskému štúdiu na Žilinskej univerzite, kde som sa stala absolventkou Strojníckej fakulty. V roku 2014 sa nám narodilo dievčatko menom Dorotka. Je to inak obdarené dieťatko, s ktorým sme si prešli strastiplnú cestu. No mama vníma svoje dieťa ako dar v akejkoľvek podobe. Tak to je aj v tomto prípade. Príchod Dorotky nám obom mal niečo dať. A veru aj dal. Získali sme iný pohľad na svet, začali sa tešiť z maličkostí, prestali riešiť banálne "problémy" a tiež ukázala svojej maminke cestu, ktorou sa má uberať. A tým je pomôcť aj iným ľuďom s problémami a ťažkosťami, ponúknuť pomocnú ruku, odborné rady či terapie.


Založila som občianske združenie, ktoré nesie meno po "hlavnej myšlienke", Dorotka, o. z. Po založení združenia sa k nám pridali aj iné rodinky, ktoré nemajú inú možnosť zbierania 2% z dane. A tak postupne vznikla komunita ľudí, ktorí sa vzájomne podporujú a pomáhajú si. V rámci občianskeho združenia sa venujem deťom s postihnutím a ich rodinám. V rámci projektu Svet gombička organizujeme pre ne rôzne akcie, akými sú napríklad terapeutické víkendy či týždne, kultúrne a iné podujatia. Snažím sa tiež oslovovať nadácie a firmy na podporu našej činnosti. Teda hlavným cieľom je, aby to mali tieto rodiny čo najmenej finančne náročné ale zároveň dostupné odborné terapie či sedenia.