EEG Neurobiofeedback

Zdroj: www.edial.cz

EEG neurobiofeedback je terapeutická technika, ktorá sa zameriava na zlepšenie mozgovej aktivity a regulácie mozgových vĺn pomocou spätnej väzby.

Neurofeedback je veľmi špecializovaný typ biofeedbacku. Počas neurofeedbacku sa vaše vzorce mozgových vĺn prenášajú do softvéru, ktorý ich vyhodnocuje a pravidelne vysiela mozgu signál - spätnú väzbu. Cieľom je "prestaviť" abnormálne vzorce mozgových vĺn a zmeniť svoj psychologický stav. Počas neurofeedbacku robí softvér väčšinu práce za nás, no samozrejme aj my potrebujeme s mozgom troška pracovať.

Mozgové vlny a ich vplyv


Mozgové vlny označujú prirodzene sa vyskytujúcu elektrinu, ktorú máme všetci neustále v mozgu. Tieto vlny sa pohybujú od pomaly až rýchlo sa pohybujúcich a môžu mať vplyv aj na to, ako sa cítime. Napríklad príliš veľa pomalých vĺn vyskytujúcich sa počas dňa môže prispievať k problémom zamerania pozornosti. Príliš veľa rýchlo sa pohybujúcich vĺn by mohlo hrať úlohu v úzkosti. Mozgové vlny sa menia počas dňa aj v noci, v závislosti od toho, čo robíme.

  1. Gama vlny sú najrýchlejšie mozgové vlny a sú spojené so spracovaním pamäte, učením a formovaním myšlienok a jazyka.
  2. Beta vlny sú ďalšie najrýchlejšie vlny, ktoré naznačujú bdelý stav, ktorý je typický pre bežné bdenie.
  3. Alfa vlny sú pomalšie a naznačujú stav, v ktorom sme hore, ale sme uvoľnení,
  4. Vlny théty sa vyskytujú počas ľahkého spánku alebo extrémnej relaxácie, napríklad keď sme v hypnotickom stave.
  5. Delta vlny sú najpomalšie a vyskytujú sa počas hlbokého spánku bez snov.

V prípade, ak tieto mozgové vlny nefungujú tak, ako by mali, môže sa vyvinúť viacero psychologických problémov. Napríklad nedostatočná aktivita beta alebo zvýšená aktivita alfa môže poukazovať na poruchy pozornosti, ako je ADHD, a preškolenie mozgu počas neurofeedbacku na prácu v stave beta, keď je to vhodné, môže zlepšiť pozornosť, koncentráciu, hladinu energie a emočnú stabilitu. Rovnako ako napríklad nadmerné množstvo alfa vĺn môže viesť k úzkosti. Ak náš mozog naďalej produkuje alfa vlny, keď by mal byť v stave beta, neurofeedback to môže napraviť na liečbu úzkostných porúch.

zdroj: eduworld.sk