Základný princíp

Kraniosakrálny systém máme v tele úplne všetci. Tvorí ho trojvrstvový membránový systém, v ktorom neprestajne prúdi mozgovomiechová tekutina. Tvorbu tekutiny riadia mozgové komory. Mozgovomiechová tekutina vyživuje a detoxikuje nervovú sústavu. Mozgovomiechová tekutina - likvor, sa nachádza v "obale" zvanom tvrdá mozgová blana. Táto blana sa pripája k lebečným kostiam, k stavcom krčnej chrbtice, ku krížovej kosti ako aj ku všetkým malým otvorom v lebke a v stavcoch, ktorými vedú nervy do celého tela. Kraniosakrálny systém teda úzko súvisí s celou nervovou sústavou a pokiaľ funguje nedostatočne, zhoršuje sa prenos nervových impulzov v tele a tým aj jednotlivé telesné funkcie.


Priebeh ošetrenia

Samotné ošetrenie je jednoduché. Klient oblečený leží na masážnom stole a terapeut sa jemne dotýka tela. Vždy každý terapeut pracuje podľa toho, čo v tele je pripravené na prácu. To znamená, že každý terapeut bude začínať na iných miestach a bude robiť rozličné "techniky" alebo "hmaty". Terapeut sa dotýka rôznych častí tela. Môže to byť lebka, krčná chrbtica, krížová kosť, nohy, ale aj samotné kĺby. Vnímať pulzáciu likvoru dokáže terapeut na rôznych častiach tela. 

Ak máme dostatočne vyživovanú a detoxikovanú nervovú sústavu, naše orgány sú lepšie inervované a lepšie fungujú. Po vitálnej stránke sa môžeme cítiť príjemnejšie. Ak sa vyladí telesná rovina, potom sme schopní prejsť na úroveň tkanív, kam sa pulzácia prenáša cez jednotlivé nervy. Môžeme to vnímať ako stuhnutosť alebo mäkkosť tkanív či prietoku energie v tele. V tkanivách sú však uložené rôzne spomienky a mentálne programy, spôsobené psychickým stresom a traumami. John Upledger ich nazval energetickými cystami alebo somatoemocionálnymi blokmii. Sú to miesta zapuzdrenej zvyškovej energie, ktorá vzniká vo chvíľach negatívnych emócií. Takto si vytvoríme nový pamäťový vzorec, na základe ktorého potom reagujeme v podobných situáciách. Kraniosakrálne ošetrenie môže odhaliť miesto zapuzdrenej energie i myšlienkový vzorec, ktorý je na tento bod naviazaný. Ak sa táto energia uvoľní, úľava nastane na emocionálnej a fyzickej úrovni a telo sa môže vrátiť k svojmu pôvodnému zdraviu. Keď sa nám podarí dopracovať až sem, môžeme pracovať v tretej rovine - na úrovni dychu života - kraniosakrálnej biodynamiky.

Vstupné ošetrenie trvá približne 60 minút. V rámci tohto času terapeut s Vami preberieme konzultáciu o zdravotnom stave a životných okolnostiach, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na Váš život.


Upozornenie: Kraniosakrálna terapia nie je náhradou za lekárske vyšetrenie, diagnostiku a akúkoľvek lekársku starostlivosť.