Kraniosakrálna osteopatia

Kraniosakrálna osteopatia je veľmi jemná, neinvazívna, manipulačná technika, ktorá pracuje s konceptom kraniosakrálneho systému, tak ako ho popísal Dr. J.E. Upledger a jeho predchodci. Táto terapia je určená všetkým vekovým kategóriám, ošetrenie sa môže aplikovať na novorodencoch, tehotných ženách, senioroch, ale aj na ľuďoch umierajúcich, alebo ťažko zdravotne handicapovaných.