Priebeh ošetrenia

Pri vstupnom ošetrení je dôležitá konzultácia zdravotného stavu dieťatka, čo však nieje veľmi priaznivé riešiť pred ním samotným. Vstupné ošetrenie prebieha približne 40 minút, zvyšných cca 20 minút prebieha konzultácia s rodičom. Dieťatko si voči terapeutovi musí nájsť základnú dôveru. Je to pre nich nová skúsenosť a je prirodzené, že nebudú veľmi spolupracovať. Chce to však čas a tréning. Až raz pochopia, že sa im nič nestane, nieje to nič bolestivé a hrôzostrašné, začnú si to doslova vychutnávať :)

Opakované ošetrenie detí sa hodne líši od ošetrenia dospelých ľudí. Dĺžka trvania je v závislosti od stavu dieťatka, ale spravidla je to v rozmedzí 30 - 50 minút. Pri ošetrení sa môže rodič s dieťatkom hrať, čítať mu knižky, prehrávať rozprávky či stavať kocky. Hra je najzákladnejším princípom detstva, tak prečo ho nepodporiť.


Podpora detí kraniosakrálnym ošetrením:

- ošetrenie hlavičky po pôrode
- podpora u detí narodených cisárskym rezom
- pri novorodeneckých kolikách
- pri zvýšenej agresivite či hyperaktivite detí
- pri nespavosti detí
- pri poruchách učenia, koncentrácie, dyslexii, ADD/ADHD
- podporná liečba pri vývinových poruchách
- pokiaľ bol fixný strojček na horných zuboch
- ako podporná rehabilitácia pri autizme (pomáha stabilizovať stav a zlepšuje výkyvy nálad a    úzkosť spojenú so zvýšeným napätím v lebke)
- pri detskej mozgovej obrne.