Pre koho je neurobiofeedback určený?

Pre ľudí od 3 rokov, ktorí:
 • chcú zvýšiť funkčnú kapacitu svojho mozgu a optimalizovať tak svoj mentálny výkon;
 • chcú zlepšiť svoju pamäť a efektívnejšie sa rozhodovať pod tlakom;
 • majú rôzne psychické a/alebo zdravotné problémy (ako súčasť komplexnej liečby), ako napr.:
 • bolesti hlavy a migrény
 • úzkostné a depresívne stavy
 • problémy so sústredením a pamäťou, problémy so spánkom
 • syndróm chronickej únavy a syndróm vyhorenia
 • problémy s impulzívnym a agresívnym správaním
 • stavy po úraze mozgu, po cievnych príhodách
 • poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a dyspraxia) a logopedické problémy (hlavne dysfázia a afázia, koktavosť, mutismuz)
 • chcú odstrániť emočné škrípanie zubov
 • zlepšiť spánok
 • trpia vážnejšími diagnózami ako napr. autizmus, detská mozgová obrna a podobne.