Cenník


Kraniosakrálna osteopatia

do 60 min

40€

Kranio + oxygenoterapia

kraniosakrálna terapia s inhaláciou kyslíka

50€

EEG neurobiofeedback

do 50 min

22€

Cenník platný od 10.9.2023.