Kraniosakrálna terapia nieje masáž

06.05.2020

Veľa ľudí si myslí, že kraniosakrálna terapia je určitá forma masáže, keďže terapeut používa svoje ruky. Nieje to však tak.


Pri masáži sa na telo klienta pôsobí formou tlakov (štrukturálnych, neštrukturálnych, stacionárnych alebo pohyblivých) a manipulácii z vonkajšieho vplyvu - vplyvu maséra. Impulz, tlak či vibrácie sa vykonávajú buď ručne alebo prostredníctvom mechanických pomôcok. Masáž môže byť aplikovaná rukami, prstami, lakťami, kolenami, predlaktím aj chodidlami. Masér využíva rôzne formy tlaku aby niečo v tele zmenil, rozprúdil alebo uvoľnil.

Kraniosakrálna terapia je veľmi jemná a neinvazívna technika. Využíva sa dotyk načúvania, poskytuje podporu a spätnú väzbu tela klienta a jeho vnútorným prirodzeným procesom. Účinné sily neaplikuje terapeut, ani fyzicky ani "energeticky". Terapeut vníma sily a procesy v tele klienta, sprevádza ich svojimi rukami a tým umožňuje prejaviť sa a pracovať. Zmena tak vychádza znútra klienta. Dotyk je formou interakcie, ktorý túto zmenu uľahčuje.

Priebeh kraniosakrálnej terapie je narozdiel od väčšiny masáži pomerne statický, klient leží oblečený, väčšinou na chrbte alebo na boku a dĺžka spočinutia v jednotlivých dotykoch môže byť relatívne dlhá (aj 30min). To klientovi umožňuje obrátiť pozornosť k intenzívnemu vnímaniu procesov vo svojom tele.

Dôležitým rozdielom je, že terapeut sa nezameriava na blokády, bolestivé miesta a nemení ich vonkajším pôsobením. Zameriava sa na prejavy zdravého fungovania organizmu ako celku.

Ďalším rozdielom je dôraz na celok v kraniosakrálnej terapii. Aj keď sa terapeut dotýka klienta na určitom mieste, vždy vníma ako lokálne procesy tak aj ich vzťah k celku. Terapeut nechce odstrániť problém na určitom mieste, ale umožniť organizmu ako celku prejsť k lepšiemu celkovému fungovaniu. Telo pri tom uvoľní blokády samo, ako náhle to preňho bude možné.

Autor: Česká kraniosakrální asociace

https://www.kranio.eu/o-biodynamice/rozdil-biodynamiky-a-masaze/