Aké toxíny môžme z tela pomocou riadenej detoxikácie odstrániť?

29.08.2020

Veľká časť ľudí je bohužiaľ zvyknutá veriť tomu, že naše vnútorné prostredie je vybavené dokonalou schopnosťou všetko zlé a nepotrebné z tela vylúčiť. Do určitej miery je to pravda: imunitný systém človeka je skutočne obrovsky dokonalý a má schopnosť väčšinu toxických látok z organizmu vylúčiť, ale nejde to úplne vždy a pri všetkom!

Cieľom nasledujúcich riadkov nieje určite vás postrašiť, v akom hroznom svete plnom toxínov žijeme. Chcem vám len pomôcť utvoriť si reálnu predstavu, ktoré toxíny môžu organizmu najviac škodiť. Zmeniť svet naraz nemôže nikto z nás, veď všetci si užívame pokroku, ktorý robí naše životy zaujímavejšími a poskytuje nám viac možností. Zmenu môžeme realizovať tým, že zavedieme vnútnornú hygienu tela a budeme sa pravidelne od toxínov z vonkajšieho prostredia očisťovať. Možno potom budú ľudia viac opatrný na produkciu nových nebezpečných chemických látok a budú si viac uvedomovať možné ekologické dopady.

Aké toxíny odstraňujeme z ľudského organizmu:

1. Toxické kovy - sú bežnou súčasťou nášho životného prostredia. Ich prítomnosť v organizme je problematická vzhľadom k ich veľkej vodivosti. Výskytom v tkanive zásadne menia ich elektrochemické vlastnosti a spôsobujú tak niektoré druhy imunitných, hormonálnych a nervových porúch. Detoxikácia od toxických kovov sa vykonáva väčšinou v prvých fázach detoxikačných kúr. Medzi toxické kovy radíme olovo, ortuť, cín, striebro, zlato, hliník, nikel, kadmium atď.

2. Rádioaktívne látky. Za posledných sto rokov mnohonásobne stúpla rádioaktivita v životnom prostredí. Príčinou je zvýšená koncentrácia rádioaktívnych látok s krátkym polčasom rozpadu. Medzi tieto látky radíme hlavne radon, stroncium, cesium atď. Sú príčinou vážnych imunitných porúch a pripravujú živnú pôdu predovšetkým plesňovým infekciám.

3. Chemické látky. Na mysli máme predovšetkým látky, ktoré nevytvorila príroda ale sú z väčšej alebo menšej časti dielom ľudských rúk. Väčšina chemických látok v malom množstve sama o sebe jedovatá nieje, to znamená, že nespôsobujú prudkú otravu organizmu. Ich prítomnosťou v ľudskom tele sa obvykle poškodzuje jemná imunitná schopnosť tkaniva. Tkanivo sa potom nedokáže v dostatočnej miere ubrániť infekciám.

4. Konzervačné prísady v potravinách - pôsobia podobne ako chemické látky.

5. Antibiotiká. Najmä nadmerné a neuvážené používanie antibiotík v súčasnej medicíne vedie ku kumulácii vhodného stavebného materiálu pre vznik infekčných ložísk. Antibiotiká dostáva človek do organizmu tiež v mäsa zvierat, ktoré sú chované vo veľkochovoch alebo v mliečnych výrobkoch.

6. Drogy a lieky. Lieky na jednej strane človeku pomáhajú prekonávať bolesti, na druhej strane môžu byť pre organizmus zdrojom toxínov, ktoré sa usádzajú v konkrétnych tkanivách (napríklad v pečeni).

7. Pesticídy

8. Vírusy - sú organizmi, ktoré sa dokážu rozmnožovať len pomocou napadnutia a rozbitia bunky tkaniva a jej genomu. Bez hostiteľských buniek sa nemôžu ďalej rozmnožovať a niesú tak samostatnými organizmami, iba vnútrobunkovými organizmami. Z najznámejších vírusových infekcií uvediem napríklad herpes simplex = herpes/opar, varicellazoster = vírus pásového oparu, papillomavirus = vírus bradavíc, hepatitické vírusy, vírus HIV atď. Vírusy môžu tiež vytvoriť špecifické ložiská a prekvapivo ich zbadáme za radou chronických problémov - na rozdiel od klasickej medicíny.

9. Plesne - sú v životnom prostredí všadeprítomné. Ich úlohou v prírode je všetko anorganické a to, čo už odumrelo a je teda nepotrebné, znovu vrátiť do prírodného kolobehu - teda do zeme. Rovnakú úlohu majú v tráviacom trakte. Pleseň sa nikdy nemôže usadiť na úplne zdravom tkanive. Živnú pôdu plesniam predstavujú neživé látky, ktoré sme už vymenovali vyššie.

10. Baktérie. Príčinou rady chronických chorôb sú bakteriálne infekcie popisované v mikrobiologických učebniciach. Aké konkrétne bakteriálne infekcie vidíme za konkrétnymi zdravotnými problémami v súvislosti s infekčnými ložiskami, to je obsahom ďalších publikácií.

11. ZOO nákazy. Nákazy prenášané zvieratami predstavujú dôležitú zložku našej detoxikácie. Tiež môžu vytvárať infekčné ložiská a často bývajú príčinou potratov.

Všetky civilizačné choroby je teda možné popísať pomocou mapy vyššie uvedených toxínov a infekčných ložísk. Realita je taká, že chronický problém zvyčajne nieje spôsobený len jednou, dvoma alebo troma skupinami toxínov, ale niekoľko desiatkami jednotlivých konkrétnych toxínov. Ak má byť detoxikácia účinná, musí sa vykonávať dlhodobo a systematicky.

Zdroj: Ing. Vladimír Jelínek, Abeceda detoxikace lidského tela, str. 11 - 12