Kraniosakrálna osteopatia

Kraniosakrálna osteopatia je veľmi jemná, neinvazívna, manipulačná technika, ktorá pracuje s konceptom kraniosakrálneho systému, tak ako ho popísal Dr. J.E. Upledger a jeho predchodci. Táto terapia je určená všetkým vekovým kategóriám, ošetrenie sa môže aplikovať na novorodencoch, tehotných ženách, senioroch, ale aj na ľuďoch umierajúcich, alebo ťažko zdravotne handicapovaných.KRANIO s. r. o.

Poliklinika KRANKAS, 3. poschodie
Bratislavská 278/1, 010 01 Žilina

Email: kranialka@gmail.com

Telefón: +421 908 613 097

OTVÁRACIA DOBA

Pondelok - piatok:  na objednávku