Metóda riadenej a kontrolovanej detoxikácie podľa MUDr. Jozefa Jonáša

 Bývate často unavení, bez toho aby ste vedeli prečo? Trpíte príznakmi alergie, bolesťami hlavy, zažívacími ťažkosťami, máte gynekologické výtoky? Ste často chorí? Myslí si Váš lekár, že ste zdraví, no vy sa napriek tomu necítite dobre?
Tak ste na správnej adrese. "Rovnako ako zdravoveda dospela pred niekoľkými storočiami k poznaniu, že stredoveké životné špinavé prostredie je príčinou moru a týfusu, tak je súčasná doba zrelá k poznaniu, že jedy pochádzajúce z civilizačných činností sú príčinou dnešných chorôb. So stredovekou špinou si poradila komunálna a osobná hygiena - a s civilizačnými chorobami si môže poradiť jedine nový prístup k liečbe, vnútorná hygiena nášho tela. Ako kedysi vznikol hygienický priemysel, bude musieť vzniknúť ďalší odbor, sofistikovaná činnosť k očiste ľudského organizmu od toxínov."

Metóda riadenej a kontrolovanej detoxikácie sa zaoberá odstraňovaním toxínov, ktoré bývajú príčinou telesných a duševných problémov. Príčinu týchto problémov vidí táto metóda v zaťažení organizmu rôznymi druhmi toxínov. Detoxikácia je taktiež preventívna metóda. Presne zistené toxické záťaže umožňujú zachytiť rizikové faktory skôr, ako sa objavia klinické príznaky choroby. Pomocou preparátov Joalis je potom v organizme obnovená rovnováha.

Ako možno riešiť chronické zdravotné problémy bez chemických liekov, čisto prírodnými prostriedkami?

Predstavujeme Vám celosvetovo ojedinelú metódu pomenovanú C.I.C. metóda. C.I.C. metóda = controlled inner cleansing = riadená a kontrolovaná metóda detoxikácie (vnútornej očisty organizmu). Na rozdiel od celej rady metód pracujúcich s očistou organizmu rieši táto kompletne celkovú toxickú záťaž organizmu, a to v celostnom poňatí - zahŕňa teda nielen toxíny telesné, ale i psychické.

Prečo je metóda "riadená a kontrolovaná"? Na zistenie stavu organizmu a jeho zaťaženie toxínmi používa akreditovaný špecialista elektroakupunktúrny prístroj Salvia, sady ampúl alebo testovací počítačový program EAM Set Prístrojom Salvia, bol skonštruovaný podľa vynálezcu dr. Reinholda Volla. Podľa výsledkov merania sú odporučené vhodné preparáty Joalis. Tieto preparáty potom pomáhajú organizmu zbaviť sa príslušných toxických zaťaží a blokád fyziologického fungovania organizmu. V priebehu užívania preparátov alebo podľa dohody so svojim klientom, potom meranie na prístroji zopakuje a skontroluje výsledný efekt detoxikačnej kúry a prípadne odporučí ďalší postup.


Na vybraných produktoch boli realizované klinické medicínske štúdie, ktoré potvrdzujú účinnosť preparátov Joalis.
Preparáty pomáhajú organizmu vrátiť sebauzdravujúcu schopnosť.
Do tela nevkladajú cudzie látky, práve naopak, podporujú vylučovaniu telu cudzích látok.
Preparáty nenahradzujú lieky predpísané lekárom, ale vďaka svojej podstate sa môžu kombinovať s liekmi a inými výživovými doplnkami.